1
หลากหลายกับสาระและข่าวเกษตร กับไทยรัฐออนไลน์ ในคอลัมน์เกษตร กับหลักการทำเกษตรอินทรีย์คือการเริ่มต้นหาพื้นที่ ตรวจสอบดิน น้ำ สังเกตสิ่งแวดล้อม เพื่อผลผลิตที่ได้ตามต้องการ งดใช้เคมีทุกชนิด และยังมีรายละเอียดอื่นๆอีก หากท่านสนใจสามารถศึกษาได้ที่ www. kasetorganic.com เว็บไซต์ที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยไม่ยึดถือเป็นแนวเฉพาะทาง แต่ยึดเอาความเป็นไปได้ รวมทั้งรวมข้อมูลเทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ การปลูกต้นไม้ การปลูกผักสวนครัว รวมถึงการปลูกผักสวนครัวในกระสอบ ในกระถาง ในขวด เพื่อช่วยลดมลพิษ เกษตรพอเพียง ทฤษฎีการเกษตรแนวใหม่ สวนเกษตรผสมผสาน การทำสวนเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่จำกัด เกษตรอินทรีย์ รวบรวมข้อมูลของการทำเกษตรอินทรีย์กับประโยชน์การเกษตรรูปแบบใหม่ การปลูก และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีในการทำการเกษตรอินทรีย์ และนอกจากนี้ในหน้า HOME ยังมีเมนูที่น่าศึกษาทั้ง ข้าวไทย สมุนไพร บำรุงดิน ปศุสัตว์ และอื่นๆ อีกมากมาย